Образование

AUBG - Американски университет в България

1 - Business Administration

Liceul Teoretic Român-Francez «Gheorghe Asachi» (Лицей им. Асаки)

Молдова, Кишинев - с 2003 по 2015

Violeta Ciuprin - фото

Друзья